بازدید استاد دپارتمان حقوق دانشگاه استرالیای جنوبی جناب آقای پروفسور Rick Sarre به همراه اساتید سرشناس حقوق ایران از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۰۵ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۴ کد : ۷۱۸۵ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۰۱

بازدید استاد دپارتمان حقوق دانشگاه استرالیای جنوبی جناب آقای پروفسور Rick Sarre به همراه اساتید سرشناس حقوق ایران از جمله دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی و مدیریت و سایر اساتید دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبریز - اردیبهشت ماه 1397


نظر شما :