فایل ها و مستندات دوره های آموزشی و کارگاه ها

مستندات دوره های آموزشی و کارگاه ها

 

نام کارگاه تاریخ برگزاری فایلها و مستندات وضعیت گالری تصاویر
کارگاه اموزشی ارتقا شکلی محتوایی و استنادی مجلات دانشگاه تبریز 97/9/28 فایل برگزار شده تصاویر
کارگاه آشنایی با آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها، و ابزارهای مرتبط با اخلاق پژوهش به همراه رونمایی از پایگاه IThenticate 97/9/27 فایل برگزار شده تصاویر
کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه‌های استنادی و اطلاعاتی تحت اشتراک دانشگاه تبریز برای رشته‌ها و حوزه‌های موضوعی مختلف 97/9/26 فایل برگزار شده تصاویر
کارگاه آموزشی شیوه سازماندهی، مرمت و نگهداری نسخ خطی و چاپ سنگی 97/9/25   برگزار شده تصاویر
کارگاه آموزشی آشنایی با منابع (داده‌ها، مقالات، مجلات، و منابع آموزشی) معتبر علمی با دسترسی آزاد و رایگان و چگونگی بازیابی آنها 97/9/24 فایل برگزار شده تصاویر
Scopus-ScienceDirect-Mendeley 97/3/28   برگزار شده تصاویر
پایگاه اطلاعاتی Reaxys 97/3/28 فایل1  فایل2  فایل3 برگزار شده تصاویر
آشنایی با منابع علمی اشتراکی دانشگاه تبریز 97/3/19   برگزار شده تصاویر
مستندات کارگاه مهارتی کتابداران و متخصصان اطلاعات 2.0 96/12/8 فایل برگزار شده تصاویر