همایش ها و کنفرانس های ایران

تعداد بازدید:۲۱۸۵

همایش ها و کنفرانس های ایران

 

اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران
برگزارکننده همایش: موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی مراغه
زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰-۱۳۹۷/۱۰/۳۰
اولین همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ
برگزارکننده همایش: گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸-۱۳۹۷/۰۹/۰۷
اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران، معماری و علوم جغرافیایی
برگزارکننده همایش: انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران
زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰-۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اولین همایش ملی فرش و نیازهای معاصر
برگزارکننده همایش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴-۱۳۹۷/۰۸/۲۳
 
اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
برگزارکننده همایش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴-۱۳۹۷/۰۸/۲۳
دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزارکننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف
سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی
زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزارکننده همایش: دانشگاه گیلان
چهارمین همایش ملی تازه های روان شناسی مثبت نگر
زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹-۱۳۹۶/۱۲/۱۹
برگزارکننده همایش: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان

 

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۳۹۷