بخش از من بپرس

تعداد بازدید:۱۷۶۳

خدمات ارائه شده در بخش از من بپرس:
معرفی پایگاه  تامین منابع علمی و نحوۀ استفاده از 135 پایگاه اطلاعات علمی تحت پوشش از جمله ثبت نام، جستجو، و دانلود مقاله؛
معرفی پایگاه های توانمندساز پژوهشی از جمله آیتنتیکیت، و گرامارلی جهت ویرایش مقالات انگلیسی زبان؛
معرفی نحوۀ عضویت و استفاده از خدمات ارائه شده از طریق پرتال کتابخانه مرکزی؛
راهنمایی و معرفی بخش های مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.

آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷