دسترسی به اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها

تعداد بازدید:۲۵۰۶

دسترسی به اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها

            1-استفاده از پایان نامه ها و رساله های دانشگاه تبریز به صورت فیزیکی

                                اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تبریز می توانند بر اساس ضوابط و آیین نامه استفاده از این نوع اطلاعات در ساعات اداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، با مراجعه به بخش پایان نامه ها و رساله ها از این منابع استفاده کنند؛

                                کاربران خارج از دانشگاه می توانند در ساعات اداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، با مراجعه به بحش پایان نامه ها و رساله ها بر اساس آیین نامه استفاده کاربران خارج از دانشگاه در ساعات اداری از این بخش استفاده کنند.

 

         2- استفاده الکترونیکی از پایان نامه ها و رساله های دانشگاه تبریز

                                اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تبریز می توانند از طریق شبکه دانشگاه تبریز، پایان نامه ها و رساله های دانشگاه را جستجو کرده و تا 20 صفحه به اطلاعات پایان نامه ها و رساله های دانشگاه به طور رایگان دسترسی داشته باشند.

                                اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تبریز که علاقه مند به جستجو و استفاده تمام متن پایان نامه ها و رساله های دانشگاه تبریز هستند می توانند با مراجعه به بخش پایان نامه ها و رساله های دانشگاه، بر اساس راهنمای استفاده، با استفاده از رایانه های کاربری پیش بینی شده در این خصوص، تمام متن پایان نامه ها و رساله های دانشگاه را مورد جستجو قرار داده و به تمام متن آنها دسترسی داشته باشند و همزمان به صورت الکترونیکی آنها را مطالعه کنند.

 

            3-استفاده از پایان نامه ها و رساله های سایر دانشگاه های تحت پوشش وزارت عتف

                                اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تبریز که علاقه مند به استفاده از این منابع به صورت رایگان و تمام متن هستند می توانند با استفاده از سامانه گنج، پس از ثبت نام و احزار هویت، بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پایان نامه ها و رساله های سایر دانشگاه ها به طور کامل دسترسی داشته باشند.

 

            4-استفاده از پایان نامه ها و رساله های سایر دانشگاه های جهان

                                اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تبریز که علاقه مند به استفاده از منابع غیررایگان و تحت اشتراک دانشگاه هستند می توانند بعد از ورود به سامانه تأمین منابع اطلاعات علمی دانشگاه، و دسترسی به پایگاه پروکوئست (ProQuest)، یا دسترسی مستقیم به لینک http://search.proquest.com.ezaccess.ir/pqdtglobal به اطلاعات پایان نامه ها و رساله های جهان دسترسی داشته باشند؛

                                همچنین اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تبریز و سایر دانشگاه ها که علاقه مند به استفاده از این منابع رایگان بین المللی در این خصوص هستند می توانند با مراجعه به سامانه پارسا، به اطلاعات پایان نامه ها و رساله های سایر دانشگاه های جهان به صورت رایگان دسترسی داشته باشند.

 

روزآمد سازی شده در تاریخ  98/6/4

 

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۸