معرفی کارکنان

تعداد بازدید:۵۱۲

 

معرفی همکاران

ردیف بخش نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره مستقیم  
1 رئیس کتابخانه مرکزی آقای دکتر رسول زوارقی 5001 04133294118  
2 معاون کتابخانه مرکزی آقای منصور آقازاده 5002 04133294119  
3 مدیر داخلی و مدیر سیستم های اطلاعاتی صابر صدقی 5014 04133294116  
4 مسئول دفتر آقای داود دانش آموز 5003-5005 04133294120  
5  اطلاع رسانی و سالن های مطالعه خانم کبیری 5042 04133395042  
آقای حداد 5053 04133395053  
6 فراهم آوری و سازماندهی اطلاعات منابع خانم فردین 5022 04133294121  
خانم فرخی 5020
حانم جهانبان 5021
7 امانت و مجموعه ها خانم عباسپور 5012 04133395012  
خانم دانش
خانم سرداری
آقای اسماعیلیان
8 مرجع و پایان نامه ها خانم راشدی 5033-5034 04133395033-34  
خانم افشاری
خانم میرزایی
9 نشریات ادواری خانم حسین پور 5026 04133395026  
10 انبارداری آقای اسماعیلیان 5041 04133395041  
11 نشریات علمی دانشگاه آقای مفیدی 5031 04133395031  
12 کمیته اخلاق زیست پزشکی دانشگاه خانم جهانبان 5021

04133395021

04133294121

 
13

دفتر نمایندگی شرکت شبکه مترجمین اشراق

(ویرایش و ترجمه مقالات انگلیسی)

سامانه اشراق   04133343915  

 

آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۳۹۸